ARVO学会

大会・学会・勉強会名:ARVO学会
場所:
開催日:2015年5月3日~7日

シアトルでARVO学会が開催され、堀田喜裕教授、細野克博先生、須藤希実子先生が参加しました。

3351_1
5月3日 デンバーの会議場

3351_2
5月5日 会場にて

3351_3
5月5日 須藤希実子先生がポスター発表をしました